Reference

V současnosti pracujeme na realizaci následujících zakázek:

 • Svésedlice – dodávka technologie nového vodojemu
 • Velká Kraš – dodávka a vystrojení technologické části stavby čerpací stanice
 • Ochoz – dodávka technologie a vystrojení ČOV
 • Suchdol – dodávka technologie a vystrojení ČOV
 • Přerov – výroba a montáž ocelových konstrukcí pod odstředivky ČOV
 • Konice, Štarnov – vodovodní přivaděč, dodávka a vystrojení armaturních komor
 • VHS SITKA, s.r.o. – oprava vodojemu Dalov
 • Precheza a.s. – rekonstrukce technologie provozu, Monosál – plnění silovozu
 • INSTA CZ s.r.o. – dodávka a montáž strojně technologických celků
 • Precheza a.s.
  Sestava zapojení vzdušníků k monosalu ve společnosti Precheza a.s….
  Celý článek
 • Obec Hlušovice
  Výměna koncové klapky DN 1000 jednalo se o demontáž původní poškozené klapky a dodávka a montáž nové armatury….
  Celý článek
 • Obec Přemyslovice
  Poradenství a dodávka dílů pro čerpací stanice. Řešení problémů v oblasti hrubého předčištění ČOV a dodávku dílů pro čerpací stanice….
  Celý článek
 • PRECHEZA a.s.
  Rekonstrukce kompresorové stanice. Dodávka a rekonstrukce tlakových nádob a dodávka kompresorové jednotky AtlasCopco. Další provedení rozvodů a napojení do stávající sítě….
  Celý článek
 • Cementárna Mokrá
  Rozšíření okruhu chladící vody. Stávající technologický chladící okruh byl rozšířen o chladící jednotku a tato byla napojena do stávajících rozvodů….
  Celý článek
 • UV Hrdibořice úprava zafiltrování
  V tomto projektu se upravovaly rozvody potrubí a přidávaly se uzavírací armatury z důvodu zefektivnění pracího procesu filtrů….
  Celý článek
 • UV Hrdibořice úprava a moření kaskád
  V rámci tohoto projektu jsme dopracovávali konstrukční celky a provedli koncovou povrchovou úpravu přemoření původních dílů….
  Celý článek
 • POMO UV Vír I.
  Výměna rozvodů potrubí kondenzátu. Realizace výměny rozvodů potrubí v tělesu hráze. Potrubí slouží k odvodu čerpaného kondenzátu a průsaků….
  Celý článek