Reference

V současnosti pracujeme na realizaci následujících zakázek:

  • Svésedlice – dodávka technologie nového vodojemu
  • Velká Kraš – dodávka a vystrojení technologické části stavby čerpací stanice
  • Ochoz – dodávka technologie a vystrojení ČOV
  • Suchdol – dodávka technologie a vystrojení ČOV
  • Přerov – výroba a montáž ocelových konstrukcí pod odstředivky ČOV
  • Konice, Štarnov – vodovodní přivaděč, dodávka a vystrojení armaturních komor
  • VHS SITKA, s.r.o. – oprava vodojemu Dalov
  • Precheza a.s. – rekonstrukce technologie provozu, Monosál – plnění silovozu
  • INSTA CZ s.r.o. – dodávka a montáž strojně technologických celků