ČOV SUCHDOL

Dodávka a montáž kompletní technologické a elektrotechnické části čistírny odpadních vod pro 700 EO.