Rekonstrukce a intenzifikace vodohospodářských staveb

  • rekonstrukce čistíren odpadních vod
  • rekonstrukce úpraven vod
  • rekonstrukce vodojemů
  • rekonstrukce čerpacích stanic
  • rekonstrukce rozvodů potrubí a technologických celků