Velká Kraš

Armaturní šachty a čerpací stanice – kanalizace obce Velká Kraš…

Celý článek

ČOV Přerov

Výroba a montáž ocelových konstrukcí pod odstředivky čistírny odpadních vod….

Celý článek

Precheza a.s.

Sestava zapojení vzdušníků k monosalu ve společnosti Precheza a.s….

Celý článek

Obec Hlušovice

Výměna koncové klapky DN 1000 jednalo se o demontáž původní poškozené klapky a dodávka a montáž nové armatury….

Celý článek

Obec Přemyslovice

Poradenství a dodávka dílů pro čerpací stanice. Řešení problémů v oblasti hrubého předčištění ČOV a dodávku dílů pro čerpací stanice….

Celý článek

PRECHEZA a.s.

Rekonstrukce kompresorové stanice. Dodávka a rekonstrukce tlakových nádob a dodávka kompresorové jednotky AtlasCopco. Další provedení rozvodů a napojení do stávající sítě….

Celý článek

Svésedlice

dodávka technologie nového vodojemu…

Celý článek

Cementárna Mokrá

Rozšíření okruhu chladící vody. Stávající technologický chladící okruh byl rozšířen o chladící jednotku a tato byla napojena do stávajících rozvodů….

Celý článek

UV Hrdibořice úprava zafiltrování

V tomto projektu se upravovaly rozvody potrubí a přidávaly se uzavírací armatury z důvodu zefektivnění pracího procesu filtrů….

Celý článek

UV Hrdibořice úprava a moření kaskád

V rámci tohoto projektu jsme dopracovávali konstrukční celky a provedli koncovou povrchovou úpravu přemoření původních dílů….

Celý článek