VODOJEM ŠTARNOV

Dodávka a montáž trubních rozvodů v objektu vodojemu….

Celý článek

OLMA Zábřeh

Výroba a montáž nerezové nádrže pro neutralizaci….

Celý článek

ČOV SUCHDOL

Dodávka a montáž kompletní technologické a elektrotechnické části čistírny odpadních vod pro 700 EO….

Celý článek

ČOV OCHOZ

Dodávka a montáž kompletní elektro a technologické části ČOV….

Celý článek

ČOV Židlochovice

Provádění zámečnických prací a kompletních nerezových trubních rozvodů na technologické části ČOV…

Celý článek

TEPLÁRNA Kopřivnice

Dodávka a montáž trubních rozvodů kondenzačních čerpadel v areálu teplárny….

Celý článek

ČS ZA ŠPICÍ

Rekonstrukce technologické části sacího a výtlačného potrubí čerpací stanice….

Celý článek

VODOJEM Lesná

Dodávka a montáž točivého schodiště do objektu vodojemu….

Celý článek

ČOV Šternberk

Dodávka nového potrubí technologického vzduchu. Kompletní rozvod vzduchového potrubí od dmychadel až k elementu vzduchu….

Celý článek

ČOV Nedvědice

Armaturní šachta a kalojem. Výměna původního rozvodu stávajícího potrubí v armaturní šachtě u kalojemů….

Celý článek