Realizace investičních celků

  • realizace čistíren odpadních vod
  • realizace úpraven vod
  • realizace čerpacích stanic
  • realizace AT stanic
  • technologické rozvody potrubí
  • dodávka a montáž strojně technologických celků