O nás

Společnost vznikla v polovině roku 2020 na základě dohody spřízněných ekonomických subjektů, které dlouhodobě spolupracují v oblasti vodního hospodářství. Nabízíme komplexní služby v oblasti projektování vodohospodářských staveb, realizace, rekonstrukce a intenzifikace vodního hospodářství, čistíren odpadních vod, úpraven vod, výrobu zámečnických celků a ocelových konstrukcí. Kompletně realizujeme investiční akce, dodávky a montáže strojně technologických celků v oblasti vodohospodářství. Náš pracovní tým disponuje vysokou odborností a 30-ti letou praxí v oboru. Společnost zaměstnává zkušené odborníky v různých oborech převážně v oboru technické přípravy staveb, vedení staveb. Vycházíme také z bohatých zkušeností ve výrobě, které uplatňujeme při realizaci projektů.

Naším programem jsou komplexní dodávky v oblasti vodního hospodářství. Nabízíme komplexní služby v oblasti projektování vodohospodářských staveb, realizace, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod a úpraven vod, výrobu zámečnických celků a ocelových konstrukcí. Realizace investičních akcí, dodávky a montáže strojně technologických celků.

Vaše voda … naše starost