ČOV Nedvědice

Armaturní šachta a kalojem. Výměna původního rozvodu stávajícího potrubí v armaturní šachtě u kalojemů….

Celý článek

ČOV Přerov

výroba a montáž ocelových konstrukcí….

Celý článek

PRECHEZA a.s.

Oprava potrubí procesního plynu. Montáž potrubních dílů a konstrukce….

Celý článek

Kanalizace Velká Kraš

Armaturní šachty a čerpací stanice Vzhledem k rovinatému charakteru řešeného území jsou bylo nutné vody ze stok B a D přečerpávat čerpací stanicí splaškových vod a čerpací jímkou splaškových vod do koncové kanalizační šachty stoky a to pomocí výtlaků. Ke zhotovení čerpacích stanic ČS1, ČS2 a ČJ1 jsou použity prefabrikované dílce, které byly sestaveny v jámách…

Celý článek

FN Olomouc

Čistírna odpadních vod (ČOV) ve FNOL – oprava,rekonstrukce selektorů, aktivačních nádrží a technologie Rekonstrukce ČOV spočívala v kompletní sanace betonových částí nádrží, výměně provzdušňovacích systémů, trubních rozvodů včetně výměny technologie….

Celý článek

Statutární město Brno

Brno, Kolektor nový Lískovec – Rekonstrukce vodovodu, etapa IV…

Celý článek

VHS Olomouc a.s.

Prameniště Pňovice I-III a Březové – obnova stavební, strojní a elektro části objektů. Pro generálního dodavatele stavby INSTA CZ s.r.o. proběhla realizace obnovy a opravy strojních a elektro částí jednotlivých čerpacích stanic, včetně sběrných studní a evakuačních stanic….

Celý článek

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

PRACE, PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU – NAPOJENÍ K VEŘEJNÉMU VODOVODU A KANALIZACI Posílení výtlačného řádu tlakové soustavy- Pro zajištění tlakových poměrů byla do armaturní komory vodojemu osazena 1x automatická tlaková stanice vybavena dvěma vícestupňovými odstředivými vertikálními čerpadly DISA VDH 2,3/8-eSV-Hydrovar a 1 ks vodoměru….

Celý článek

PRECHEZA a.s.

Realizace výměny stávajícího chladiče kyseliny. Demontáž chladiče a potrubní větve. Usazení, montáž a dopojení nového chladiče na stávající potrubní rozvody, zemnění, osazení anodické ochrany a snímače + zprovoznění zařízení….

Celý článek

FN Olomouc

Kolektor – oprava napojení odbočných větví vodovodního řádu Stavba se nacházela v kolektoru pod fakultní nemocnicí v Olomouci a řešila opravy napojení odbočných větví včetně výměny tepelné izolace páteřního vodovodu. V rámci prováděných prací došlo k výměně stávajícího ocelového potrubí za nové v rozsahu dimenzí DN 80 – DN 300 (byla provedena demontáž a následná montáž potrubí, redukcí, kotevních…

Celý článek