ČOV Šternberk

Dodávka nového potrubí technologického vzduchu.

Kompletní rozvod vzduchového potrubí od dmychadel až k elementu vzduchu.