ČOV Nedvědice

Armaturní šachta a kalojem.

Výměna původního rozvodu stávajícího potrubí v armaturní šachtě u kalojemů.