POMO UV Vír I.

Výměna rozvodů potrubí kondenzátu. Realizace výměny rozvodů potrubí v tělesu hráze. Potrubí slouží k odvodu čerpaného kondenzátu a průsaků.