Realizace koncové klapky v obci Hlušovice.

Obec Hlušovice byla při povodňovém stavu Trusovického potoka nucena řešit nátok vody do zastavěné části obce. Problém byl vyřešen montáží koncové klapky DN 1000, která je uvedena ve fotopříloze. Provedení dodávky bylo z důvodu opatření proti krádeži zhotoveno z plastového materiálu.