PRECHEZA a.s.

Obnova výměníku 912 ŽPM

Dílčí dodávky, demontáž a montáž technologického zařízení včetně příslušenství v rámci akce „Obnova výměníku 912 ŽPM“ v PRECHEZA a.s.