FN Olomouc

Kolektor – oprava napojení odbočných větví vodovodního řádu

Stavba se nacházela v kolektoru pod fakultní nemocnicí v Olomouci a řešila opravy napojení odbočných větví včetně výměny tepelné izolace páteřního vodovodu.

V rámci prováděných prací došlo k výměně stávajícího ocelového potrubí za nové v rozsahu dimenzí DN 80 – DN 300 (byla provedena demontáž a následná montáž potrubí, redukcí, kotevních třmenů, přírub, kolen, vypouštěcích a zavzdušňovací souprav,…). Výměny byly prováděny v 17 šachtách v kolektoru pod fakultní nemocnicí. Veškeré vyměňované potrubí bylo ochráněno základním nátěrem a cementací.

Dále byla provedena demontáž stávající izolace o ploše 1225 m2. Bylo provedeno obroušení toho obnaženého potrubí, odrezivění, vysoušení povrchu potrubí a nátěr. Po zaschnutí nátěru byla obnovena izolace potrubí a to izolací ze synt. kaučuku tl. 32 mm pro potrubí DN 300 (délka obnovované izolace pro tuto dimenzi potrubí činila 1100 m) a izolací ze synt. kaučuku tl. 25 mm pro potrubí DN 150 (délka obnovované izolace pro tuto dimenzi potrubí činila 100 m). Při izolačních pracích byla provedena i izolace 55 ks kolen DN 300 a to izolací ze synt. kaučuku tl. 32 mm.

Po provedení prací byl veškerý demontovaný a bouraný materiál odstraněn z kolektoru a kolektor byl uveden do původního stavu.