Svazek obcí Drahansko a okolí, obec Suchdol – Obec Suchdol ČOV

Předmětem díla byla dodávka a montáž kompletní technologické a elektrotechnické části čistírny odpadních vod pro 700 EO