PRECHEZA a.s.

Realizace výměny stávajícího chladiče kyseliny. Demontáž chladiče a potrubní větve. Usazení, montáž a dopojení nového chladiče na stávající potrubní rozvody, zemnění, osazení anodické ochrany a snímače + zprovoznění zařízení.