Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

PRACE, PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU – NAPOJENÍ K VEŘEJNÉMU VODOVODU A KANALIZACI

Posílení výtlačného řádu tlakové soustavy-

Pro zajištění tlakových poměrů byla do armaturní komory vodojemu osazena 1x automatická tlaková stanice vybavena dvěma vícestupňovými odstředivými vertikálními čerpadly DISA VDH 2,3/8-eSV-Hydrovar a 1 ks vodoměru.