Cementárna Mokrá

Rozšíření okruhu chladící vody. Stávající technologický chladící okruh byl rozšířen o chladící jednotku a tato byla napojena do stávajících rozvodů.