FN Olomouc

Čistírna odpadních vod (ČOV) ve FNOL – oprava,
rekonstrukce selektorů, aktivačních nádrží a technologie

Rekonstrukce ČOV spočívala v kompletní sanace betonových částí nádrží, výměně provzdušňovacích systémů, trubních rozvodů včetně výměny technologie.