Generální oprava zemního jednokomorového vodojemu Dalov

Provedení  opravy armaturní komory VDJ dle PD

Provedení opravy akumulační nádrže včetně strupu VDJ dle PD

Demontáž a montáž nové technologie v nerezovém provedení včetně její napojení do systému

Provedení kompletní nové elektro instalace

Provedení zprovoznění, provedení individuálních zkoušek