Velká Kraš

Armaturní šachty a čerpací stanice – kanalizace obce Velká Kraš