ČOV Přerov

Výroba a montáž ocelových konstrukcí pod odstředivky čistírny odpadních vod.